Dân Anh hết thích vào đại học

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    (NLĐO)- Số sinh viên Anh theo học tại các trường đại học giảm nhiều trong thời gian gần đây. Cụ thể, số sinh viên Anh tại các trường đại học Anh giảm từ 1,97 triệu trong năm 2007 xuống 1,96 triệu trong năm 2008.

    Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/200901300245367P0C1017/dan-anh-het-thich-vao-dai-hoc.htm