Đại tướng Tô Lâm và ông Trần Thanh Mẫn được giới thiệu để bầu làm Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an, được Trung ương giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước. Ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, được giới thiệu để bầu Chủ tịch Quốc hội.

Đại tướng Tô Lâm được Trung ương giới thiệu để bầu Chủ tịch nước. Ảnh: TTXVN

Đại tướng Tô Lâm được Trung ương giới thiệu để bầu Chủ tịch nước. Ảnh: TTXVN

TTXVN đưa tin, sau phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII (sáng 18-5-2024), các lãnh đạo chủ chốt đã họp để nghe đánh giá tình hình công việc của đất nước trong thời gian vừa qua và tập trung cho ý kiến chỉ đạo để triển khai công việc trong thời gian tới theo kết luận Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII đã đề ra.

Đây là cuộc họp lãnh đạo chủ chốt đầu tiên sau khi Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII đã thông qua một số nội dung quan trọng và giới thiệu nhân sự để Quốc hội khóa XV bầu các chức danh Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội.

Ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội được Trung ương giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội. Ảnh: TTXVN

Ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội được Trung ương giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội. Ảnh: TTXVN

Theo đó, Trung ương thống nhất rất cao giới thiệu Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an để Quốc hội khóa XV bầu giữ chức Chủ tịch nước và ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội để Quốc hội khóa XV bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội.

Thông Tấn

Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/dai-tuong-to-lam-va-ong-tran-thanh-man-duoc-gioi-thieu-de-bau-lam-chu-tich-nuoc-chu-tich-quoc-hoi/