Đà Nẵng: Xây 3 khu chung cư mới.

    Gốc

    UBND TP. Đà Nẵng cho biết sẽ đẩu tư xây dựng ba chung cư mới thay thế các chung cư cũ xuống cấp tại ba địa điểm là 57 Trần Quốc Toản, 59 Lê Duẩn và 38 Nguyễn Chí Thanh.

      Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2007/11/09/050619/3940