Đà Nẵng: Triển khai các nhiệm vụ cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh

  Đại Biểu Nhân Dân
  2 liên quanGốcĐà Nẵng

  UBND TP. Đà Nẵng vừa có báo cáo gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10.1.2022 của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

  Cụ thể, qua 6 tháng đầu năm, UBND thành phố đã chỉ đạo các ngành triển khai 7 nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trên địa bàn thành phố ở các lĩnh vực.

  Bộ phận một cửa tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng

  Bộ phận một cửa tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng

  Trong đó, đẩy mạnh cải cách về đăng ký đất đai và đổi mới quản lý hành chính đất đai; thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số theo “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” đồng bộ với thực hiện cải cách hành chính; tăng cường cải cách, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định kinh doanh gắn với đẩy mạnh phân cấp, trao quyền cho địa phương và kiểm tra, giám sát; thực hiện các giải pháp nhằm tạo chuyển biến vững chắc đối với các chỉ tiêu phát triển bền vững; tiếp tục chú trọng hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, khắc phục các tác động tiêu cực của Covid-19; phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế gắn với thực hiện cải cách trong nước về môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

  Trong 6 tháng đầu năm nay, thành phố đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký cho 2.257 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện, tổng vốn điều lệ đăng ký hơn 13.000 tỷ đồng; tăng 7% về số doanh nghiệp và tăng 14,5% về vốn so với cùng kỳ 2021; Tổng số hồ sơ liên quan đến đăng ký doanh nghiệp tiếp nhận và xử lý trong 6 tháng là 12.842 hồ sơ, trong đó có 9.143 hồ sơ trực tuyến (71,2%). Tính đến ngày 15.6.2022, thành phố có 34.805 doanh nghiệp và chi nhánh, văn phòng đại diện đang hoạt động với tổng số vốn đăng ký đạt 234.426 tỷ đồng.

  Nguyễn Minh

  Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/phap-luat-va-doi-song/da-nang-trien-khai-cac-nhiem-vu-cai-thien-moi-truong-kinh-doanh-nang-cao-nang-luc-canh-tranh-i295533/