Da giày Việt Nam không còn được EU ưu đãi thuế?

    Báo VnEconomy
    1 đăng lạiGốc

    EU đang có kế hoạch loại ngành công nghiệp giày Việt Nam ra khỏi hệ thống ưu đãi thuế quan phổ cập...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=10&home=detail&id=e50ed472757d5c&page=category