D2D đăng ký niêm yết 10,7 triệu cổ phiếu trên HOSE

    Gốc

    D2D có vốn điều lệ 107 tỷ đồng, đăng ký niêm yết 10,7 triệu cổ phiếu phổ thông trên HOSE...

      Nguồn VnEconomy: http://vneconomy.vn/home/20080929113913758P0C7/d2d-dang-ky-niem-yet-107-trieu-co-phieu-tren-hose.htm