Cứu nạn nhân bằng cả trái tim và trách nhiệm của chiến sĩ quân y

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Suốt mấy ngày qua, Bệnh viện quân y 121 (Quân khu 9) là một trong những bệnh viện có vai trò chủ lực trong tiếp nhận, cứu chữa các nạn nhân...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.chinhtri.quanhenhandan.24042.qdnd