“Cứu 100 trái tim trẻ em”

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Từ ngày thành lập Quỹ vào năm 2005 đến nay, đã có 500 em bị tim bẩm sinh ở 11 tỉnh của Việt Nam được hỗ trợ phẫu thuật.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=57&NewsId=65144