Củng cố lòng tin, sự gắn bó của nhân dân với Ðảng

LTS - Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng đã thành công tốt đẹp. Ðại hội là sự kiện chính trị trọng đại của Ðảng ta, đất nước và dân tộc ta. Thành công của Ðại hội cổ vũ toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khát vọng vươn lên mãnh liệt và ý chí, quyết tâm chính trị cao, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước ta bước vào giai đoạn phát triển mới.

LTS - Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng đã thành công tốt đẹp. Ðại hội là sự kiện chính trị trọng đại của Ðảng ta, đất nước và dân tộc ta. Thành công của Ðại hội cổ vũ toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khát vọng vươn lên mãnh liệt và ý chí, quyết tâm chính trị cao, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước ta bước vào giai đoạn phát triển mới.

Trong thời gian diễn ra Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng, dư luận chung của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh cho rằng, công tác chuẩn bị Ðại hội hết sức chu đáo từ khâu văn kiện, nhân sự đến việc bảo đảm an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội. Mọi người hết sức phấn khởi vì Ðại hội đã thành công tốt đẹp. Người dân tin tưởng Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII tiếp tục đưa đất nước phát triển lên tầm cao mới.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Ðảng ta đã làm được rất nhiều việc trọng đại, đưa đất nước phát triển khá toàn diện các lĩnh vực từ kinh tế, văn hóa, xã hội đến an ninh, quốc phòng, đối ngoại…, từ đó, đã củng cố vững chắc thêm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Ðảng. Hy vọng trong nhiệm kỳ 5 năm tới, Ðảng ta sẽ làm được nhiều hơn trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là công tác xây dựng và chỉnh đốn Ðảng. Cần đẩy mạnh hơn nữa công tác giáo dục cán bộ, đảng viên về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong, lề lối làm việc để phục vụ nhân dân tốt hơn. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" của từng cá nhân phải được tăng cường hơn nữa. Cần nhận diện, đánh giá kỹ 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), nếu vi phạm phải xử lý ngay, từ đó sẽ củng cố thêm niềm tin của nhân dân đối với Ðảng.

Thời gian qua, Ban Dân vận Quận ủy Tân Phú đã tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy thực hiện tốt công tác dân vận, quy chế dân chủ cơ sở cũng như chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; động viên các doanh nghiệp, người dân yên tâm sản xuất, kinh doanh, góp phần đưa quận Tân Phú ngày càng phát triển và không để xảy ra các điểm nóng phức tạp về an ninh, trật tự. Ban Dân vận cũng chủ động tham mưu về công tác xây dựng Ðảng, đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền; giáo dục tinh thần trách nhiệm, phong cách, thái độ tiếp xúc với nhân dân cho cán bộ, công chức, viên chức, tránh gây phiền hà, nhũng nhiễu. Quận ủy, UBND quận kịp thời động viên, biểu dương những người tận tụy phục vụ dân; xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức vi phạm pháp luật. Ðẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động tại địa bàn… Từ đó, giúp người dân ngày càng tin tưởng vào đội ngũ cán bộ, đảng viên trên địa bàn quận, củng cố thêm lòng tin, sự gắn bó của nhân dân với Ðảng. Ðể triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng và các nghị quyết của Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Quận ủy Tân Phú, các cơ quan tham mưu cho cấp ủy quận nhất định sẽ nghiên cứu kỹ những điểm mới trong Nghị quyết Ðại hội XIII đối với quan điểm "dân là gốc", trong mọi công việc đều phải quán triệt sâu sắc quan điểm đó, phải thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, kiên trì thực hiện phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng".

Nguyễn Văn Thắng

Phó Trưởng ban Dân vận Quận ủy Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/dang-va-cuoc-song/cung-co-long-tin-su-gan-bo-cua-nhan-dan-voi-ang-634243/