Công ty Giống cây trồng Miền Trung lừa dân

Hạn sử dụng hạt giống dưa hấu là ngày 30-10-2008 nhưng công ty này dùng nhãn mới dán đè lên, “kéo dài” thời hạn sử dụng tới ngày 31-12-2009 rồi bán cho nông dân