Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

Đbqh: cần đánh giá hiện trạng đất đai trong quá trình cổ phần hóa để tránh thất thu Ngân sách nhà nước

Đbqh: cần đánh giá hiện trạng đất đai trong quá trình cổ phần hóa để tránh thất thu Ngân sách nhà nước

Đbqh: kiến nghị xây dựng một quy chế thống nhất quản lý kiến trúc

Đbqh: kiến nghị xây dựng một quy chế thống nhất quản lý kiến trúc

Quốc hội thảo luận về dự án Luật Giáo dục (sửa đổi)

Quốc hội thảo luận về dự án Luật Giáo dục (sửa đổi)

Phiên họp thứ nhất, Đoàn Giám sát Việc thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch, quản lý sử dụng Đất đai tại đô thị

Phiên họp thứ nhất, Đoàn Giám sát Việc thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch, quản lý sử dụng Đất đai tại đô thị

Đbqh đinh văn nhã-phú yên: hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất và tăng trưởng kinh tế

Đbqh đinh văn nhã-phú yên: hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất và tăng trưởng kinh tế

Đbqh Phạm Văn hòa - đồng tháp: cần giải quyết triệt để những vấn đề cử tri khiếu nại tố cáo

Đbqh Phạm Văn hòa - đồng tháp: cần giải quyết triệt để những vấn đề cử tri khiếu nại tố cáo

Quốc hội thảo luận tại hội trường về Dự thảo Luật Kiến trúc

Quốc hội thảo luận tại hội trường về Dự thảo Luật Kiến trúc

Quốc hội thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2019

Quốc hội thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2019

Thảo luận về công tác giải quyết khiếu nại, tố cao năm 2018: còn hạn chế trong hoạt động tiếp công dân

Thảo luận về công tác giải quyết khiếu nại, tố cao năm 2018: còn hạn chế trong hoạt động tiếp công dân

Tiếp tục nâng cao chất lượng xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo

Tiếp tục nâng cao chất lượng xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo

Đbqh Ngọ Duy hiểu – tp.hà nội: cần làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật

Đbqh Ngọ Duy hiểu – tp.hà nội: cần làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật

Đbqh: cần chú trọng hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng

Đbqh: cần chú trọng hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng

Tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có sự chuyển biến tốt hơn so với các năm trước

Tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có sự chuyển biến tốt hơn so với các năm trước

Kết luận phiên thảo luận về công tác tư pháp, phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, thi hành án

Kết luận phiên thảo luận về công tác tư pháp, phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, thi hành án

Siết chặt trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra tham nhũng

Siết chặt trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra tham nhũng

Đbqh: ngành tòa án, kiểm sát đẩy mạnh hiệu quả trong thụ lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo và đơn kháng nghị

Đbqh: ngành tòa án, kiểm sát đẩy mạnh hiệu quả trong thụ lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo và đơn kháng nghị

Chính phủ Báo cáo về công tác thi hành án năm 2018

Chính phủ Báo cáo về công tác thi hành án năm 2018

Đbqh: đề xuất lấy ý kiến đối tượng chịu tác động

Đbqh: đề xuất lấy ý kiến đối tượng chịu tác động

Tổng Thanh tra Chính phủ báo cáo công tác phòng chống tham nhũng năm 2018

Tổng Thanh tra Chính phủ báo cáo công tác phòng chống tham nhũng năm 2018

Công tác phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật năm 2018 đạt nhiều kết quả tích cực

Công tác phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật năm 2018 đạt nhiều kết quả tích cực

Đbqh: cần khắc phục tình trạng trốn thuế, nợ đọng thuế, chuyển giá

Đbqh: cần khắc phục tình trạng trốn thuế, nợ đọng thuế, chuyển giá

Doanh nghiệp phải kê khai đăng ký nộp thuế tại nơi có phát sinh nghĩa vụ nộp Thuế

Doanh nghiệp phải kê khai đăng ký nộp thuế tại nơi có phát sinh nghĩa vụ nộp Thuế

Thông qua Nghị quyết Phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình dương cùng các văn kiện liên quan

Thông qua Nghị quyết Phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình dương cùng các văn kiện liên quan

Cần thay đổi cách giám sát, công khai minh bạch những dự án Đầu tư công

Cần thay đổi cách giám sát, công khai minh bạch những dự án Đầu tư công

Quốc hội thông qua Nghị quyết điều chỉnh kể hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020

Quốc hội thông qua Nghị quyết điều chỉnh kể hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị phóng dự Ngày hội Đại đoàn kết tại phường Thụy Khuê

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị phóng dự Ngày hội Đại đoàn kết tại phường Thụy Khuê

Đbqh: cần kiểm soát chặt chẽ quy trình sản xuất rượu, bia

Đbqh nguyễn thanh xuân-tp.cần thơ: khắc phục tình trạng chồng chéo chính sách và giám sát ban hành văn bản

Đbqh nguyễn thanh xuân-tp.cần thơ: khắc phục tình trạng chồng chéo chính sách và giám sát ban hành văn bản

Toàn văn phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Toàn văn phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh phúc tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Australia tại Việt Nam

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh phúc tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Australia tại Việt Nam

Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi bổ sung các Luật có quy định liên quan đến quy hoạch

Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi bổ sung các Luật có quy định liên quan đến quy hoạch

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

Quốc hội thảo luận tại hội trường về Dự thảo Luật Trồng trọt

Quốc hội thảo luận tại hội trường về Dự thảo Luật Trồng trọt

Cần quy định thêm trách nhiệm của hội đồng Kiến trúc quốc gia

Cần quy định thêm trách nhiệm của hội đồng Kiến trúc quốc gia

Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật Trồng trọt

Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật Trồng trọt

Thẩm tra dự án luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

Thẩm tra dự án luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

Quốc hội nghe Tờ trình về dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

Quốc hội nghe Tờ trình về dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

Dự án luật kiên trúc: đảm bảo đồng bộ,thống nhất các luật khác

Dự án luật kiên trúc: đảm bảo đồng bộ,thống nhất các luật khác

Dự án Luật Giáo dục (sửa đổi) hướng tới nâng cao chất lượng Giáo dục

Dự án Luật Giáo dục (sửa đổi) hướng tới nâng cao chất lượng Giáo dục

Thẩm tra dự án Luật Giáo dục (sửa đổi)

Thẩm tra dự án Luật Giáo dục (sửa đổi)

Báo cáo Quốc hội việc sửa đổi toàn diện Luật Giáo dục

Báo cáo Quốc hội việc sửa đổi toàn diện Luật Giáo dục

Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi)

Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi)

Đbqh phùng đức tiến - hà nam: hướng tới cấm sử dụng kháng sinh trong Chăn nuôi

Đbqh phùng đức tiến - hà nam: hướng tới cấm sử dụng kháng sinh trong Chăn nuôi

Dự thảo Luật Đặc xá: chính sách chặt chẽ và đảm bảo sự khoan hồng của nhà nước

Dự thảo Luật Đặc xá: chính sách chặt chẽ và đảm bảo sự khoan hồng của nhà nước

Quốc hội nghe Tờ trình về dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi)

Quốc hội nghe Tờ trình về dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi)

Góc nhìn đại biểu: tăng cường trách nhiệm giải trình của các cơ sở Giáo dục đại học

Góc nhìn đại biểu: tăng cường trách nhiệm giải trình của các cơ sở Giáo dục đại học

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu lưu dự buổi gặp mặt Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam – Liên Bang Nga

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu lưu dự buổi gặp mặt Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam – Liên Bang Nga

Quốc hội thảo luận toàn thể tại hội trường về Dự án Luật Chăn nuôi

Quốc hội thảo luận toàn thể tại hội trường về Dự án Luật Chăn nuôi

Thẩm tra đề xuất Quốc hội xem xét thông qua dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi) theo quy trình tại 3 kỳ họp

Thẩm tra đề xuất Quốc hội xem xét thông qua dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi) theo quy trình tại 3 kỳ họp