"Con chim cụt cánh" biết bay

    1 đăng lạiGốc

    "Không có tay nhưng mình còn đôi chân". Ông Tứ nói -  "Thế là tui kẹp phấn, kẹp bút vào hai ngón chân tập viết. Tui còn dùng má và vai, kẹp bút viết nữa. Dần dần, cả hai cách viết này đều thành thạo, chữ viết không thua kém ai".

      Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2008/6/92855.cand