Coca-Cola VN phát động chương trình "Cùng Mẹ Chăm sóc bữa cơm gia đình"

    Gốc

    (TNO) Nhằm khuyến khích việc gìn giữ những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, Coca-Cola Việt Nam đã chính thức phát động chương trình "Cùng Mẹ Chăm sóc bữa cơm gia đình".

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Doisong/2007/9/29/210606.tno