Chuyển giao tư liệu quý về quần đảo Hoàng Sa cho Bộ Ngoại giao

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Ngày 10-4, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chuyển giao cho đại diện Bộ Ngoại giao tư liệu quý liên quan đến chủ quyền quần đảo Hoàng Sa mà tộc họ Đặng gìn giữ

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/chinhtri/2009/4/187076