Chủ tịch UBND thành phố bổ nhiệm Trưởng phòng giữ chức Phó Giám đốc Sở

UBND thành phố Hải Phòng đã tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ tại Sở Tư pháp.

Đồng chí Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng trao quyết định cho đồng chí Trần Đức Huấn.

Đồng chí Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng trao quyết định cho đồng chí Trần Đức Huấn.

Bổ nhiệm đồng chí Trần Đức Huấn giữ chức Phó giám đốc Sở Tư pháp Hải Phòng

Theo Quyết định số 1589, Chủ tịch UBND thành phố bổ nhiệm đồng chí Trần Đức Huấn, Trưởng Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật (Sở Tư pháp) giữ chức vụ Phó giám đốc Sở Tư pháp. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam trao quyết định, chúc mừng đồng chí Trần Đức Huấn nhận nhiệm vụ mới.

Ban Giám đốc Sở Tư pháp Hải Phòng tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Đức Huấn.

Ban Giám đốc Sở Tư pháp Hải Phòng tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Đức Huấn.

Nguồn Chính Phủ: https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/chu-tich-thanh-pho-bo-nhiem-truong-phong-giu-chuc-pho-giam-doc-so-119240522152608362.htm