Chủ tịch Hội đồng trường Học viện Múa Việt Nam giữ chức Giám đốc Học viện

Tiến sĩ, Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Thúy Nga, Chủ tịch Hội đồng trường Học viện Múa Việt Nam giữ chức Giám đốc Học viện Múa Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

Vừa qua, tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đã chủ trì buổi lễ công bố và trao quyết định công nhận Tiến sĩ, Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Thúy Nga, Chủ tịch Hội đồng trường Học viện Múa Việt Nam giữ chức Giám đốc Học viện Múa Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

Tiến sĩ, Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Thúy Nga, Chủ tịch Hội đồng trường Học viện Múa Việt Nam giữ chức Giám đốc Học viện Múa Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 (Ảnh: Website Học viện).

Trước đó, theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học năm 2018, cô Nguyễn Thúy Nga đã được Hội đồng trường Học viện Múa Việt Nam bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Học viện Múa Việt Nam theo Nghị quyết số 03/NQ-HĐT ngày 28/02/2024.

Sau khi ban hành Nghị quyết bổ nhiệm cán bộ, Hội đồng trường Học viện Múa Việt Nam đã có Tờ trình báo cáo, đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận chức vụ Giám đốc Học viện Múa Việt Nam đối với cô Nguyễn Thúy Nga.

Được biết, cô Nguyễn Thúy Nga sinh năm 1970, trước đó từng giữ chức vụ là Trưởng khoa Diễn viên Múa, Học viện Múa Việt Nam. Ngày 19/11/2020, cô đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao Quyết định công nhận là Chủ tịch Hội đồng trường Học viện Múa Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tường San

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/chu-tich-hoi-dong-truong-hoc-vien-mua-viet-nam-giu-chuc-giam-doc-hoc-vien-post242357.gd