Chris Botti biểu diễn cùng Boston Pops

    Gốc

    Hanoinet - Chris Botti có một số bất ngờ dành cho cây kèn trumpet của anh khi anh ra mắt với Boston Pops tuần này trong hai chương trình hòa nhạc được ghi băng phát sóng quốc gia mùa xuân tới trong Nỗ lực cam kết thường niên của PBS.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=24&NewsId=95578