Chính sách với Cuba thời "hậu Bush"

    Gốc

    VIT - Sẽ có những thay đổi gì cho những chính sách đối với Cuba trong chính quyền kế nhiệm Bush?

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/Quocte/48026/default.aspx