Chính sách rộng mở đối với kiều bào

    Gốc

    (BNS) Đó là quan điểm trọng tâm của Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) và Chương trình hành động của Chính phủ trong suốt những năm qua, khẳng định vị trí và tầm quan...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/thoi-su/2007/10/mlnews.2007-09-28.2898757102