Chiều nay, 21-5, Quốc hội bắt đầu quy trình bầu Chủ tịch nước

Theo chương trình dự kiến, chiều nay, 21-5, Quốc hội tiếp tục tiến hành công tác nhân sự, bắt đầu quy trình bầu Chủ tịch nước...

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm được Trung ương giới thiệu để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm được Trung ương giới thiệu để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước

Cụ thể, theo chương trình làm việc dự kiến kỳ họp thứ 7 - Quốc hội khóa XV, từ 16h30 chiều 21/5, Quốc hội họp riêng về công tác nhân sự.

Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam. Sau đó, Quốc hội thảo luận tại đoàn về danh sách đề cử đề Quốc hội bầu Chủ tịch nước.

Sáng mai, 22-5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo về việc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận tại Đoàn về danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước (nếu có). Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước.

Tiếp đó, Quốc hội bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu. Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch nước. Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước.

Sau khi được bầu, tân Chủ tịch nước sẽ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Trước đó, tại Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Trung ương thống nhất cao giới thiệu đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an để Quốc hội khóa XV bầu giữ chức Chủ tịch nước.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/chieu-nay-21-5-quoc-hoi-bat-dau-quy-trinh-bau-chu-tich-nuoc-post577015.antd