Chỉ thị 30 đáp ứng lòng mong mỏi của nhân dân

Chỉ thị 30 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh là sự kế thừa, tiếp nối những chủ trương, biện pháp mà Hà Nội đang tiến hành, đáp ứng được lòng mong mỏi và nhu cầu của nhân dân.

Văn hóa ứng xử thanh lịch, văn minh vốn là nét đẹp của người Hà Nội. Hơn 6 năm qua, các cơ quan của thành phố đã bền bỉ đưa hai bộ quy tắc ứng xử vào cuộc sống, tạo nên một nét văn hóa riêng cho Thủ đô, gắn với thực hiện văn hóa công sở.

Xây dựng môi trường làm việc văn hóa là một trong những giải pháp được nêu ra tại Chỉ thị 30.

Chỉ thị đáp ứng nhu cầu của người dân, bởi người Hà Nội thấy rõ mình đang được hưởng lợi thực sự từ chính lối sống văn minh, thanh lịch của chính mình, và từ đó thêm yêu Hà Nội, nỗ lực làm cho Hà Nội văn minh hơn, đáng sống hơn.

Nhiều nhà nghiên cứu văn hóa cho rằng phát huy nét đẹp thanh lịch, văn minh chính là một phần sức mạnh mềm của văn hóa Hà Nội trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô. Gìn giữ và xây dựng văn hóa, xây dựng nếp văn minh, thanh lịch của người Hà Nội không phải là câu chuyện ngày một ngày hai, và nêu gương là một giải pháp được đánh giá cao.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/chi-thi-30-dap-ung-long-mong-moi-cua-nhan-dan-229260.htm