Chi bộ Công ty TNHH một thành viên Xổ Số kiến thiết Cao Bằng sinh hoạt chuyên đề tại Khu di tích quốc gia đặc biệt địa điểm Chiến thắng Biên giới năm 1950

Ngày 23/5, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt địa điểm Chiến thắng Biên giới năm 1950 huyện Thạch An, Chi bộ Công ty TNHH một thành viên Xổ Số kiến thiết Cao Bằng tổ chức sinh hoạt chuyên đề với chủ đề 'Học tập phong cách làm việc của Bác Hồ' nhân dịp kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2024).

Chi bộ Công ty TNHH một thành viên Xổ Số kiến thiết Cao Bằng dâng hương, dâng hoa, báo công dâng Bác tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, địa điểm Chiến thắng Biên giới năm 1950.

Chi bộ Công ty TNHH một thành viên Xổ Số kiến thiết Cao Bằng dâng hương, dâng hoa, báo công dâng Bác tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, địa điểm Chiến thắng Biên giới năm 1950.

Đoàn thành kính dâng hương, dâng hoa và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam. Đảng viên, người lao động Công ty nguyện mãi vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đi theo con đường cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã chọn.

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, Chi bộ Công ty đã đánh giá, kiểm điểm công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kinh doanh 5 tháng đầu năm 2024. Triển khai các nội dung học tập về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt nhấn mạnh về tác phong làm việc của Bác. Định hướng cho đảng viên, người lao động, Công ty học tập theo Bác, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Thông qua buổi sinh hoạt, mỗi cán bộ, đảng viên của Công ty càng thêm tin yêu và nguyện hứa sẽ nỗ lực, khắc phục khó khăn, phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, quyết tâm thực hiện thắng lợi tất cả mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

Chi bộ Công ty TNHH một thành viên Xổ Số kiến thiết Cao Bằng tổ chức sinh hoạt Chuyên đề “”Học tập phong cách làm việc của Bác Hồ”.

Chi bộ Công ty TNHH một thành viên Xổ Số kiến thiết Cao Bằng tổ chức sinh hoạt Chuyên đề “”Học tập phong cách làm việc của Bác Hồ”.

Tiếp đó, Chi bộ tổ chức tham quan Khu di tích quốc gia đặc biệt địa điểm Chiến thắng Biên giới; núi Báo Đông - nơi cách đây 74 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh theo dõi và chỉ đạo trận đánh cứ điểm Đông Khê mở màn cho Chiến dịch Biên giới 1950.

Đây là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc nhằm giáo dục chính trị, lòng yêu nước cho mỗi đảng viên, quần chúng. Qua đó, mỗi đảng viên, quần chúng ưu tú trong Chi bộ cảm nhận sâu sắc hơn công lao to lớn của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do cho dân tộc.

Kim Xoa

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/chi-bo-cong-ty-tnhh-mot-thanh-vien-xo-so-kien-thiet-cao-bang-sinh-hoat-chuyen-de-tai-khu-di-tich-quo-3169437.html