Chế độ cho thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

Chiều 22/4, tại Nhà Quốc hội, tiếp tục Chương trình Phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét Báo cáo số 71 của Chính phủ về một số nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 08/2019 ngày 23/01/2019 quy định một số chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành nội dung phiên họp.

Tại phiên họp, các đại biểu tập trung cho ý kiến về thẩm quyền và những nội dung Chính phủ xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội về: Điều chỉnh mức sinh hoạt phí cơ sở và mức hỗ trợ bảo hiểm khám, chữa bệnh ở nước ngoài dành cho con chưa thành niên đi theo thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài; về đối tương, phạm vi áp dụng.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ tổng kết, đánh giá, nghiên cứu, sửa đổi bổ sung Nghị định 08 theo thẩm quyền

Kết luận nội dung phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, trên cơ sở ý kiến thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ tổng kết, đánh giá, nghiên cứu, sửa đổi bổ sung Nghị định 08 theo thẩm quyền đảm bảo tuân thủ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; bảo đảm chế độ đãi ngộ đối với các thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài phù hợp với tiềm lực, vị thế điều kiện kinh tế của đất nước trong tình hình mới.

Toàn cảnh phiên họp chiều ngày 22/4

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng nhấn mạnh, trên cơ sở ý kiến phát biểu của Chủ tịch Quốc hội và các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội sẽ thông báo ý kiến kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tới Chính phủ.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/che-do-cho-thanh-vien-co-quan-viet-nam-o-nuoc-ngoai-233958.htm