Cháy lớn tại công ty sản xuất băng keo

Lửa bùng lên dữ dội kèm ngọn khói đen kịt tại công ty sản xuất băng keo trên địa bàn TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Nguồn PLO: https://plo.vn/video-chay-lon-tai-cong-ty-san-xuat-bang-keo-post791975.html