Chân mình mới chắc

Có ông tỷ phú xứ mình mới xuống tiền đầu tư một khu công nghiệp lớn với tổng vốn đầu tư hơn 550 triệu USD. Lõi của khu công nghiệp này là trung tâm cơ khí chế tạo - công nghiệp hỗ trợ và trung tâm nghiên cứu - phát triển. Cú đầu tư lớn này có nhiều điểm khác và mới so với trước đây.

- Khác ở chỗ “có thực vực đạo” hay là gì?

- Đầu tư công nghiệp phải có thực chất thì mới sống bền. Mà hạt nhân của mảng đầu tư này là phải đạt tới tự chủ về công nghệ. Như chuyện làm ô tô lâu nay ở xứ mình, tiếng là sản xuất, nhưng thực chất là mua linh kiện về ráp. Trong chiếc ô tô, tới giờ tỷ lệ nội địa hóa vừa thấp chủn, vừa chỉ ở những phần không quyết định. Ngay cả xây dựng thương hiệu riêng mà không tự chủ công nghệ thì cũng bấp bênh. Lý do là không thể mua được những thứ hiện đại nhất do đối thủ cạnh tranh không bán. Mà như thế thì chỉ đi sau chứ không vượt lên được.

- Ngoài chuyện cạnh tranh, còn là gì nữa?

- Để đi xa, bắt buộc phải phát triển bền vững. Ham chạy nhanh về thương mại để kiếm lời mà thiếu nền tảng, trước sau gì cũng hổng cẳng. Đi từ cơ khí chính xác thì mới có thể làm công nghiệp phụ trợ.

- Được vậy sẽ mừng cho doanh nghiệp mình. So với người ta về quy mô thì vẫn còn phải ráng, nhưng chỉ chạy bằng chân mình mới chắc.

TƯ QUÉO

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/chan-minh-moi-chac-post663011.html