Chậm trễ chuyển giao quyền thu phí tại QL5 gây thất thoát, lãng phí nhiều tỷ đồng

    Gốc

    Hanoinet - Quốc lộ số 5 dài hơn 100 km từ Hà Nội đi Hải Phòng, sau khi được Nhà nước đầu tư hàng nghìn tỷ đồng cải tạo nâng cấp bắt đầu tổ chức thu phí cầu, đường từ cuối những năm 90 của thế kỷ trước.

    Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=48&NewsId=22866