Câu khách bằng “rác” trên web

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Trong khi vấn đề xử lý “tin nhắn rác” của các mạng di động còn đang nóng thì nhiều trang web của các công ty, đơn vị kinh doanh cũng bắt đầu lợi dụng các đề tài “nhạy cảm” để thu hút sự chú ý của mọi người, tăng lượng người xem.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/vanhoavannghe/2009/4/187056