Cần Thơ: Giải quyết kiến nghị của cử tri còn chung chung, chưa dứt điểm

Giám sát của HĐND TP Cần Thơ, cho thấy các cơ quan, ban ngành của địa phương này giải quyết ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri còn chung chung, chưa dứt điểm, chưa có giải pháp khắc phục…

Tại kỳ họp thứ 11 HĐND TP Cần Thơ khai mạc ngày 5-7, HĐND TP đã có báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 9 của HĐND TP (cuối năm 2022).

Theo báo cáo, UBND TP đã chỉ đạo giải quyết 84/84 ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri gửi đến HĐND TP trước và sau kỳ họp thứ 9, đạt tỉ lệ 100%.

HĐND TP Cần Thơ khai mạc Kỳ họp thứ 11 ngày 5-7. Ảnh: NHẪN NAM

HĐND TP Cần Thơ khai mạc Kỳ họp thứ 11 ngày 5-7. Ảnh: NHẪN NAM

Trong đó, có tám ý kiến, kiến nghị đã được các sở, ngành, đơn vị liên quan giải quyết dứt điểm (chiếm 10,13%); 52 ý kiến, kiến nghị được các sở, ngành, đơn vị liên quan giải trình, cung cấp thông tin để cử tri biết (65,82%); 18 ý kiến, kiến nghị, phản ánh đang được xem xét giải quyết trong thời gian tới (22,78%); một ý kiến, kiến nghị đang tìm biện pháp giải quyết (1,27%).

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cho rằng còn các hạn chế như tỉ lệ ý kiến, kiến nghị của cử tri được giải quyết dứt điểm còn thấp, nhóm các ý kiến cần phải giải trình, giải thích và đang giải quyết vẫn còn chiếm tỉ lệ cao.

Đa phần ý kiến cử tri liên quan đến dự án chậm tiến độ, quy hoạch kéo dài; một số tuyến đường xuống cấp hư hỏng ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, tình trạng thiếu thuốc trong khám và điều trị BHYT tại các bệnh viện công thời gian qua… nhưng TP chưa kịp thời có giải pháp khắc phục.

Một số ý kiến của cử tri mặc dù được các ngành, địa phương quan tâm giải quyết nhưng kết quả chưa dứt điểm.

Một vài cơ quan, đơn vị, địa phương có văn bản trả lời còn mang tính chung chung, chưa đi vào trọng tâm các vấn đề được cử tri kiến nghị, phản ánh (điển hình như cử tri quận Cái Răng phản ánh dự án Khu đô thị Hải Đăng – khu 2 (Lô số 10) triển khai chậm nhưng phần trả lời cử tri chỉ nói chung chung dự án này nằm trong các dự án rà soát tiến độ…); thiếu giải pháp, lộ trình cụ thể; một số nội dung trả lời chưa đầy đủ nội dung kiến nghị, phản ánh của cử tri.

Một vài cơ quan, đơn vị chưa thực hiện đúng nội dung, thời gian đã hứa, dẫn đến việc cử tri tiếp tục kiến nghị nhiều lần cùng một vấn đề (điển hình việc nạo vét rạch Cả Hô thuộc phường Trường Lạc, quận Ô Môn bị lấp trong quá trình thi công Đường tỉnh 922, tại báo cáo năm 2022 có nêu sẽ thực hiện dứt điểm trong năm 2022, nay lại nêu đến quý III-2023).

NHẪN NAM

Nguồn PLO: https://plo.vn/can-tho-giai-quyet-kien-nghi-cua-cu-tri-con-chung-chung-chua-dut-diem-post740778.html