Cân nhắc khi gieo trồng đại trà giống lúa thơm

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Từ ngày 8-12 đến ngày 12-12, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã tổ chức giao ban sản xuất nông nghiệp, thủy sản với giám đốc sở NN&PTNT 13 tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), các nhà khoa học, nhà quản lý và các công ty lương thực, chế biến thủy sản.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/190425