Cần một chế độ hối đoái linh động hơn

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Đại diện thường trú cao cấp của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tại Hà Nội, Benedict Bingham, nói: “Từ cuối năm 2006, với việc tham gia WTO, công cuộc cải cách kinh tế tại Việt Nam đã thu hút sự chú ý của cộng đồng các nhà đầu tư và kết quả là một lượng vốn đầu tư lớn được đổ vào VN.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=45601