Cận cảnh cầu treo dài nhất Bắc Mỹ

Gordie Howe là cầu treo dài nhất Bắc Mỹ nối liền Mỹ và Canada dài 2,5 km bao gồm 6 làn và dự kiến thông xe trong năm 2025.

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/can-canh-cau-treo-dai-nhat-bac-my-ar877349.html