Call of Duty 4: Thoát khỏi Trung Đông

    Báo An Ninh Thủ Đô
    Gốc

    Ngay trong mùa xuân này, bộ map mở rộng đầu tiên của Call of Duty 4 sẽ xuất hiện, đưa game thủ tránh xa khỏi chiến trường Trung Đông và Nga cũ kỹ.

    Nguồn ANTĐ: http://gamethu.net/News/Sap-choi/2008/03/3B9AE2C5