Cải cách tiền lương từ 1/7: 6 điều quan trọng công chức, viên chức cần biết rõ

Từ 1/7/2024 sẽ tiến hành cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 trong đó có 6 nội dung chính. Tính đến hết năm 2023, Chính phủ đã dành khoảng 680.000 tỉ đồng để thực hiện chính sách tiền lương mới.

P.Hà/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/cai-cach-tien-luong-tu-17-6-dieu-quan-trong-cong-chuc-vien-chuc-can-biet-ro-post1101475.vov