Cách hack CSDL Oracle mới

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Kĩ thuật tấn công mới “lateral SQL injection” có thể giúp hacker đoạt được quyền cao nhất (administrator) trên máy chủ Oracle.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=9900&t=pcolarticle