Các trường hợp nào bị thu hồi đất cho mục đích an ninh, quốc phòng?

    Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đang được lấy ý kiến nhân dân từ 1/2023 đến 15/3/2023. Theo đó, Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh trong 10 trường hợp sau

    P.H/VOV.VN

    Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/cac-truong-hop-nao-bi-thu-hoi-dat-cho-muc-dich-an-ninh-quoc-phong-post996162.vov