Các hình thức bồi thường khi bị thu hồi đất

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    Dự thảo Luật Đất đai bổ sung đa dạng các hình thức bồi thường đối với hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi để phù hợp với nhu cầu người sử dụng đất và điều kiện cụ thể của từng địa phương.

    Quang Huy

    Nguồn PLO: https://plo.vn/cac-hinh-thuc-boi-thuong-khi-bi-thu-hoi-dat-post694505.html