Các cấp Hội Nông dân chung tay bảo vệ môi trường

  2 liên quanGốc

  Thời gian qua các cấp Hội Nông dân (HND) trong tỉnh thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng, triển khai kế hoạch hưởng ứng àm cho Thế giới sạch hơn năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa bằng các hoạt động cụ thể.

  27/27 Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố đã xây dựng kế hoạch hưởng ứng chiến dịch và tổ chức 100% cơ sở Hội ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường, treo băng rôn khẩu hiệu từ ngày 01-10-2021.

  Các cơ sở Hội đã phát động hội viên, nông dân tham gia hưởng ứng các hoạt động làm cho thế giới sạch hơn với 12.130 người tham gia tổng dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, thu gom rác thải tại các nơi công cộng, phát quang bụi rậm; khơi thông cống rãnh; trồng cây xanh, thu gom vỏ thuốc bao bì ngoài đồng ruộng, xử lý chuồng trại... Hầu hết hội viên đã tham gia hưởng ứng nhiệt tình, có trên 80% hộ gia đình hội viên nông dân tham gia tổng dọn vệ sinh môi trường với tổng lượng rác được thu gom, xử lý: 234,7 tấn.

  Công tác tuyên truyền, vân động hội viên nông dân sử dụng nước sạch hợp vệ sinh được quan tâm, đã có trên 90% người dân nông thôn sử dụng nước sạch hợp vệ sinh và 88% số hộ gia đình hội viên nông dân có nhà tiêu hợp vệ sinh. Vận động thêm 1.054hộ gia đình từ chối sử dụng túi ni lông khi đi chợ (HND Thạch Thành, Cẩm Thủy)...

  Hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, 134.442km rãnh thoát nước và bụi rậm đã được các cấp HND khơi thông.

  27/27 huyện, thị, thành phố tổ chức ra “Cánh đồng sạch vỏ thuốc BVTV”, tổ chức thu gom vỏ thuốc BVTV, thu hút gần 1.833 cán bộ, hội viên tham gia. Bổ sung và lắp mới 568 thùng đựng vỏ bao bì thuốc BVTV; 8.250 hộ gia đình hội viên sử dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi, 1.854 hộ gia đình xây mới bình Bioga trong chăn nuôi gia súc.

  Các mô hình, dự án “Thu gom, phân loại và xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón ở hộ gia đình và cộng đồng dân cư” đang triển khai tại 6 đơn vị (xã Xuân Dương, Thường Xuân; xã Cán Khê, Như Thanh; xã Đông Vinh, thành phố Thanh Hóa; xã Đa Lộc, Hậu Lộc; thị trấn Triệu Sơn, Triệu Sơn) mang lại hiệu quả cao, góp phần tạo môi trường xanh - sạch - đẹp trong khu dân cư.

  Hoàng Lan

  Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/cac-cap-hoi-nong-dan-chung-tay-bao-ve-moi-truong/21327.htm