Bước tiến mạnh mẽ, đột phá trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

    Báo Tin Tức TTXVN
    308 liên quanGốc

    Từ khi thành lập Ban Chỉ đạo (tháng 2/2013) đến nay, công tác phòng chống tham nhũng đã có bước tiến mạnh, đột phá, trong đó, chú trọng kiện toàn về tổ chức, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo và các cơ quan, đơn vị chức năng phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

    TTXVN/Báo Tin tức

    Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/infographics/buoc-tien-manh-me-dot-pha-trong-cong-tac-phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc-20220630132248677.htm