Bước đột phá để mở rộng dân chủ cơ sở

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Đề án thí điểm không tổ chức HĐND cấp quận, huyện, phường và thí điểm nhân dân bầu trực tiếp chủ tịch UBND xã, đang được Bộ Nội vụ soạn thảo để thực hiện thí điểm từ năm 2009, sau khi HĐND các cấp nhiệm kỳ 2004-2009 kết thúc. Đề án thực sự là bước đột phá trong đổi mới tư duy, tầm nhìn, hành động và là bước tiến lớn trong việc mở rộng và phát huy dân chủ ở cơ sở

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/236697.asp