Brad Pitt: Cái tên hấp dẫn malware nhất

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    McAfee cho biết người dùng nhập tên của Brad Pitt vào công cụ tìm kiếm sẽ có 20% cơ hội tìm thấy website chứa malware.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=11461&chnlid=20&t=pcolarticle