Bốn lưu ý trong hồ sơ tìm việc

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Cho dù bạn có nhiều kinh nghiệm, chứng minh được năng lực qua nhiều vị trí công việc trước đây nhưng nếu hồ sơ có quá nhiều lỗi chính tả, các chuyên viên tuyển dụng cũng không thể chọn hồ sơ của bạn đưa vào kho dữ liệu được.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=58&NewsId=85705