Bồi thường đất nông nghiệp vẫn chưa cụ thể

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    UBND thành phố Hà Nội vừa có quyết định về bồi thường cho những trường hợp nông dân bị thu hồi trên 30% đất nông nghiệp. Tuy nhiên, nhiều ý kiến...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2008/06/19/113310/8620