Bộ GTVT giải trình về cảnh báo của kỹ sư Nhật

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Hôm qua, 1-10, Bộ GTVT thừa nhận, việc một kỹ sư người Nhật của tư vấn giám sát (TVGS) dự án cầu Cần Thơ đưa ra cảnh báo trước khi xảy ra thảm họa 3 tháng là đúng sự thật.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/xahoi/2007/10/123356