Bộ đội Biên phòng tỉnh rút kinh nghiệm huấn luyện điểm chiến sĩ mới năm 2024

Chiều 20/5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm xây dựng đơn vị điểm về huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh cho chiến sĩ mới năm 2024. Dự hội nghị có lãnh đạo Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, các cơ quan, đơn vị thuộc BĐBP tỉnh.

Năm 2024, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh được Bộ Quốc phòng lựa chọn là đơn vị xây dựng điểm huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh cho chiến sĩ mới. Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” gắn với thực hiện nhiệm vụ xây dựng đơn vị điểm về huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh cho chiến sĩ mới năm 2024. Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động đã tập trung mọi nguồn lực đầu tư củng cố doanh trại, nơi ăn, nghỉ, làm việc sinh hoạt cho bộ đội, hệ thống thao trường, bãi tập, cơ sở vật chất, biển, bảng, dây, giá đảm bảo chính quy, thống nhất. Đồng thời, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, kịp thời phát hiện những hạn chế, khó khăn, vướng mắc để chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong quá trình xây dựng đơn vị điểm. Quá đó, kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng huấn luyện các nội dung kỹ thuật chiến đấu bộ binh đơn vị đạt huấn luyện giỏi.

Lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng đơn vị điểm về huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh năm 2024

Lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng đơn vị điểm về huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh năm 2024

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về công tác chuẩn bị mô hình học cụ, bảo đảm vật chất cho huấn luyện điểm; công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng cán bộ, chiến sĩ; công tác đảm bảo hậu cần, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội; bài học kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện chiến sĩ mới cho các năm tiếp theo.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh ghi nhận và biểu dương đội ngũ cán bộ quản lý, huấn luyện các cấp đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong công tác tổ chức huấn luyện chiến sĩ mới.

Đồng chí đề nghị: Đội ngũ cán bộ quản lý, huấn luyện các cấp tiếp thu, rút kinh nghiệm sâu sắc một số mặt còn hạn chế trong quá trình tổ chức huấn luyện chiến sĩ mới; tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm, tập trung tổ chức huấn luyện chiến sĩ mới đúng, đủ nội dung, chương trình và thời gian quy định; quá trình huấn luyện kết hợp giữa huấn luyện cơ bản với giáo dục thường xuyên, kết hợp giữa quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Pháp luật Nhà nước với giáo dục truyền thống quê hương, quân đội và đơn vị. Qua đó, giúp chiến sĩ mới nâng cao nhận thức chính trị, an tâm tư tưởng, đoàn kết tích cực xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” và xác định rõ trách nhiệm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tặng giấy khen cho 2 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng đơn vị điểm về huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh năm 2024.

ĐÌNH QUANG

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/bo-doi-bien-phong-tinh-rut-kinh-nghiem-huan-luyen-diem-chien-si-moi-nam-2024-5008970.html