Bình Thuận đề ra giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh và sự hài lòng của người dân

Tỉnh Bình Thuận tìm nguyên nhân, đề ra giải pháp cải thiện các chỉ số, nâng cao năng lực cạnh tranh và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp trong thời gian tới.

Chiều ngày 20/5, UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo phân tích các chỉ số cải cách hành chính (Par Index), chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và chỉ số Xanh (PGI) năm 2023 của tỉnh; giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Chỉ số PCI của Bình Thuận đứng 18/63 tỉnh, thành phố

Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo, phân tích kết quả các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI, PCI, PGI năm 2023 của tỉnh Bình Thuận.

Theo đó, chỉ số PCI năm 2023, trong bảng xếp hạng Bình Thuận đứng thứ 18/63 tỉnh, thành phố, tăng 24 bậc; đạt 68,06 điểm, tăng 3,67% điểm so với năm 2022.

Bình Thuận đứng trong Top 30 tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành tốt nhất cả nước.

Trong đó có 2 tiêu chí có trọng số lớn vừa tăng điểm, tăng bậc rất nhiều, đó là tính năng động của chính quyền tỉnh tăng 45 bậc và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tăng 36 bậc. Việc này, đã tác động rất lớn đến sự tăng hạng PCI Bình Thuận trong năm 2023. PCI năm 2023 của Bình Thuận là năm đạt được thứ hạng cao nhất trong gần 15 năm qua.

Về chỉ số PAR INDEX năm 2023 của tỉnh xếp thứ 61/63 tỉnh, thành, tăng 2,42% và giảm 1 bậc so năm 2022. Trong khi đó, chỉ số SIPAS năm 2023 của tỉnh đạt 79,4%, xếp thứ 56/63 tỉnh, thành, tăng 6,5% và tăng 7 bậc so năm 2022. Có 3/9 nội dung tăng thứ bậc so với năm 2022, gồm: Cải cách thể chế (tăng 4 bậc); Cải cách thủ tục hành chính (tăng 7 bậc) và chỉ số SIPAS (tăng 7 bậc).

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận ông Đoàn Anh Dũng chủ trì hội nghị. (Ảnh: T.D).

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận ông Đoàn Anh Dũng chủ trì hội nghị. (Ảnh: T.D).

Đối với chỉ số PAPI năm 2023 của tỉnh Bình Thuận đạt 42,47/80 điểm - xếp thứ 29/63 tỉnh, thành (giảm 2,07 điểm và giảm 22 bậc so với năm 2022), thuộc nhóm đạt điểm trung bình cao.

Kết quả chỉ số xanh PGI nhằm hỗ trợ chính quyền các tỉnh, thành phố nâng cao chất lượng quản trị môi trường, hướng tới định hướng tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Trong bảng xếp hạng PGI năm 2023, Bình Thuận đứng thứ 28/63 tỉnh, thành phố, tăng 33 bậc, đạt 22,06 điểm, tăng 9,31 điểm.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung làm rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp để cải thiện các chỉ số, nâng cao năng lực cạnh tranh và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận nhận định, những kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế, cần thẳng thắn nhìn nhận, ngoài các nguyên nhân khách quan; trong đó, phần lớn là trách nhiệm, sự chủ quan của các cơ quan, đơn vị, địa phương và nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành trong hoạt động quản lý, điều hành thực hiện các nhiệm vụ được giao để cải thiện các chỉ số chưa thật sự sâu sát, chưa đáp ứng mong muốn, nhu cầu và sự hài lòng, tín nhiệm của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước.

Nâng cao năng lực cạnh tranh và sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Đoàn Anh Dũng ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành đã tích cực quyết liệt triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện, nâng cao các chỉ số tăng điểm số so với năm 2022.

Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: T.D).

Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: T.D).

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh thẳng thắn chỉ rõ những khó khăn, hạn chế như: Chỉ số PAR INDEX, SIPAS mặc dù có cải thiện điểm số so với năm trước, tuy nhiên điểm số và thứ hạng vẫn thấp hơn so chỉ số trung bình của cả nước.

Công tác phối hợp các sở, ban, ngành địa phương chưa chặt chẽ, kịp thời, chậm tham gia ý kiến ảnh hưởng tiến độ công việc. Nhiều khó khăn vướng mắc nhà đầu tư mặc dù đã quyết tâm tháo gỡ, kết quả chưa cao. Lĩnh vực đất đai vẫn là điểm nghẽn lớn, phiền hà trong thực hiện thủ tục đất đai chưa được cải thiện.

Việc giải quyết hồ sơ đất đai còn kéo dài hơn so với thời gian quy định là vướng mắc mà nhiều doanh nghiệp trong tỉnh gặp phải nhất. Vẫn còn tình trạng một bộ phận cán bộ, công chức làm việc cầm chừng…

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận chỉ đạo, thời gian tới các sở, ngành, địa phương, nhất là người đứng đầu quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh và xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đồng thời đẩy mạnh sự phát triển trong thời gian tới.

Qua đó, thực hiện thành công chủ đề của tỉnh trong năm 2024 về nâng cao năng lực cạnh tranh và sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Quan điểm xuyên suốt của tỉnh Bình Thuận là chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Nguyễn Đắc Phú

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/binh-thuan-de-ra-giai-phap-nang-cao-nang-luc-canh-tranh-va-su-hai-long-a664509.html