Bị TNGT, "mỏi mòn" trông cấp cứu

    Gốc

    Theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới - WHO, cứ 1 triệu dân thì cần có 15 xe cấp cứu. Với dân số đã đạt mức gần 4 triệu thì lẽ ra Hà Nội phải có 60 xe nhưng hiện nay thành phố chỉ có tổng cộng 15 xe.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2007/11/78313.cand