Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh gặp gỡ, động viên nhóm Biên Hòa xanh

Sáng 29-11, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đã chủ trì buổi gặp gỡ nhóm Biên Hòa xanh nhằm biểu dương tinh thần tình nguyện, trách nhiệm vì cộng đồng của nhóm tình nguyện này.

Thực hiện: Đắc Nhân - Ngọc Thành

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/media/202311/bi-thu-tinh-uy-nguyen-hong-linh-gap-go-dong-vien-nhom-bien-hoa-xanh-83a2a80/