Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hải Ninh làm việc với Cục Thống kê tỉnh

Sáng 22-2, đoàn công tác của Tỉnh ủy Khánh Hòa do ông Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đã có buổi làm việc với Cục Thống kê tỉnh. Cùng dự buổi làm việc có ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và các sở, ngành.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hải Ninh phát biểu tại buổi làm việc.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hải Ninh phát biểu tại buổi làm việc.

Năm 2023, Cục Thống kê tỉnh đã triển khai và hoàn thành 35 cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh. Căn cứ vào phương án điều tra, Cục Thống kê tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đối với từng cuộc điều tra phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, tạo được sự đồng thuận, ủng hộ và phối hợp của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Cục Thống kê tỉnh đã thực hiện tốt công tác phối hợp đối với các sở, ban, ngành để đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, dự án lớn, dự án mới đi vào hoạt động có tác động lớn đến kinh tế - xã hội của địa phương; khảo sát đánh giá tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh… Nhờ đó, thông tin phục vụ cho biên soạn chỉ tiêu GRDP, thông tin đánh giá tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh được đầy đủ hơn, có tính thống nhất cao và được lãnh đạo tỉnh, chính quyền địa phương tin tưởng sử dụng. Tài liệu kinh tế - xã hội của tỉnh hàng tháng đều biên soạn dưới hình thức infographic giúp thông tin phong phú, trực quan và dễ hiểu; các tin bài hoạt động của ngành, thông tin các cuộc điều tra thống kê và tình hình kinh tế - xã hội hàng tháng được đăng trên Website của Cục Thống kê tỉnh. Bên cạnh đó, Cục Thống kê tỉnh cũng thường xuyên nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của nguồn nhân lực phục vụ hoạt động thống kê.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hải Ninh nhấn mạnh, làm tốt công tác thống kê sẽ giúp công tác lãnh đạo, điều hành được chính xác, kịp thời. Do đó, trong bối cảnh tỉnh đang thực hiện các Nghị quyết của Trung ương về xây dựng và phát triển tỉnh, công tác thống kê cần đổi mới, quyết liệt, phối hợp đồng bộ và chặt chẽ hơn. Cục Thống kê tỉnh cần chủ động cung cấp thông tin và tham mưu giải pháp cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh đối với những chỉ tiêu còn thấp hoặc dự báo không đạt chỉ tiêu để công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành kịp thời. UBND tỉnh, các sở, ngành cần nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thống kê; phối hợp chặt chẽ với Cục Thống kê tỉnh để có giải pháp cải thiện những chỉ tiêu còn thấp. UBND tỉnh nghiên cứu, xem xét đặt hàng Cục Thống kê tỉnh xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá tiêu chuẩn phát triển đô thị nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị đưa Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; quán triệt, nâng cao nhận thức của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương về công tác thống kê. Ngoài ra, UBND tỉnh, sở, ngành và Cục Thống kê tỉnh cần thực hiện tốt hơn nữa quy chế phối hợp về cung cấp thông tin, chia sẻ thông tin thống kê; bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của nguồn nhân lực phục vụ hoạt động thống kê…

H.DUNG

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202402/bi-thu-tinh-uy-nguyen-hai-ninh-lam-viec-voi-cuc-thong-ke-tinh-8f37809/