Bão vàng tăng cấp

    Báo VnEconomy
    Gốc

    Bão vàng tiếp tục tăng cấp, đúng như dự báo và mong đợi của giới đầu cơ nhập cuộc đầu tuần này...

    Nguồn VnEconomy: vneconomy.vn/?cat_name=0804&home=detail&id=e14e4f77ac7c90&page=category