Bảo tàng Hà Nội trong hành trình tiến tới kỷ niệm 1000 năm TL-HN

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    Khởi công đúng dịp kỷ niệm 118 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/2008), Dự án xây dựng Bảo tàng Hà Nội đang được các đơn vị chức năng của thành phố Hà Nội nỗ lực triển khai, mà đích đến là chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội vào năm 2010.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/53/182835